Martin Vacek

Curriculum Vitae

Martin se specializuje na strukturování a řízení investic a s tím souvisejících obchodních vztahů a další procesů. Na bulharském a rumunském trhu zastupoval a zastupuje celou řadu investorů do obnovitelných zdrojů energie, investorů do výrobních podniků, bank a obchodních společností. Zastupoval však i místní veřejné instituce v rozhodčích řízeních vedených zahraničními subjekty.

Je uznávaným odborníkem na obchodní a energetické právo a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a rozhodčích sporech.

V roce 2012 v hodnocení společnosti Chambres & Partners řazen mezi přední právní experty v oblasti obchodního práva v Bulharsku, Rumunsku a České republice.


Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2000) 

Profesní životopis

Po ukončení studia působil v rámci výkonu povinné vojenské služby jako právník na legislativním odboru Ministerstva obrany České republiky.

Po skončení vojenské služby nastoupil v roce 2001 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Láník, Štumpová & Partneři a od roku 2003 působil postupně jako advokát a partner v advokátní kanceláři Peterka & Partners. V letech 2008 až 2012 založil a v pozici partnera pověřeného obchodním vedením úspěšně řídil pobočky této advokátní kanceláře v Sofii a Bukurešti.

Od roku 2013 se věnuje vlastní praxi, v jejímž rámci sjednával a řídil investiční projekty na Balkáně, s kolegyní Margaritou Manolovou otevřel vlastní advokátní kancelář v Sofii a v roce 2015 společně se Zdeňkem Bajarem založili VAZBA advokáti s.r.o. 

Zaměření právní praxe

Martin se specializuje na strukturování a řízení investic a s tím souvisejících obchodních vztahů a další procesů.

Je uznávaným odborníkem na obchodní a energetické právo a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a rozhodčích sporech.

Jazyky

angličtina, bulharština, francouzština