VAZBA advokáti

specializované právní služby v České republice i v cizině

Jsme progresivní advokátní kancelář založená Martinem Vackem a Zdeňkem Bajarem, právníky s mezinárodními zkušenostmi. Našim cílem je vytvoření pevné VaZbY mezi námi a klientem založené na klientově maximální spokojenosti.

Curriculum vitae

Martin je zakladatelem advokátní kanceláře a partnerem odpovědným za obchodní vedení jejich zahraničních aktivit. Kromě poskytování právních služeb na území České republiky prostřednictvím VAZBA advokáti s.r.o. má rovněž svou vlastní kancelář v Bulharsku. Na bulharském trhu působí jako advokát od roku 2008, kdy založil a následujících 5 let z pozice vedoucího partnera vedl sofijskou kancelář společnosti Peterka & Partners. V roce 2010 založil pro stejnou společnost kancelář v Bukurešti, kterou vedl do konce roku 2012. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb v obchodních věcech, zejména realizaci a strukturování investic a vztahů s obchodními partnery, akvizicím a obchodním arbitrážím.

Martin se specializuje na strukturování a řízení investic a s tím souvisejících obchodních vztahů a další procesů. Na bulharském a rumunském trhu zastupoval a zastupuje celou řadu investorů do obnovitelných zdrojů energie, investorů do výrobních podniků, bank a obchodních společností. Zastupoval však i místní veřejné instituce v rozhodčích řízeních vedených zahraničními subjekty.

Je uznávaným odborníkem na obchodní a energetické právo a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a rozhodčích sporech.

V roce 2012 v hodnocení společnosti Chambres & Partners řazen mezi přední právní experty v oblasti obchodního práva v Bulharsku, Rumunsku a České republice.

Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2000)

Profesní životopis
Po ukončení studia působil v rámci výkonu povinné vojenské služby jako právník na legislativním odboru Ministerstva obrany České republiky.

Po skončení vojenské služby nastoupil v roce 2001 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Láník, Štumpová & Partneři a od roku 2003 působil postupně jako advokát a partner v advokátní kanceláři Peterka & Partners. V letech 2008 až 2012 založil a v pozici partnera pověřeného obchodním vedením úspěšně řídil pobočky této advokátní kanceláře v Sofii a Bukurešti.

Od roku 2013 se věnuje vlastní praxi, v jejímž rámci sjednával a řídil investiční projekty na Balkáně, s kolegyní Margaritou Manolovou otevřel vlastní advokátní kancelář v Sofii a v roce 2015 společně se Zdeňkem Bajarem založili VAZBA advokáti s.r.o.

Zaměření právní praxe
Martin se specializuje na strukturování a řízení investic a s tím souvisejících obchodních vztahů a další procesů.

Je uznávaným odborníkem na obchodní a energetické právo a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a rozhodčích sporech.

Jazyky
angličtina, bulharština, francouzština