VAZBA advokáti

specializované právní služby v České republice i v cizině

Jsme progresivní advokátní kancelář založená Martinem Vackem a Zdeňkem Bajarem, právníky s mezinárodními zkušenostmi. Našim cílem je vytvoření pevné VaZbY mezi námi a klientem založené na klientově maximální spokojenosti.

Zastoupení v soudních sporech

Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti s vedením sporů před českými správními a civilními soudy, stejně jako před českými i zahraničními rozhodčími soudy. Převažující část zkušeností se pak týká sporů se zahraničním prvkem (tj. sporů, kdy jedna ze stran sporu je cizinec, popř. je zde jiný vztah k cizině). Právní asistence klientům při vedení sporů tvoří jednu z domén činnosti naší advokátní kanceláře.

Máte však strach iniciovat soudní spor, protože si nejste jisti úspěchem a máte obavu z vysokých nákladů na právníka, které Vám nikdo nebude kompenzovat? Posoudíme si vyhlídky Vašeho sporu na úspěch a dle výsledku posouzení Vám nabídneme mechanismus odměny založené plně či částečně na Vašem úspěchu ve sporu.

Právní služby pro cizince

Jednou z hlavních oblastí činnosti naši kanceláře je poskytování komplexního právního poradenství a zajišťování souvisejícího poradenství (účetního, ekonomického apod.) a služeb cizincům v České republice. Pokud exportujete z či dodáváte do České republiky, hodláte zde začít podnikat či zde již máte investiční či jiné podnikatelské aktivity či, bohužel, právní problémy, jsme pro Vás tou správnou volbou.

Cizinci při podnikání v zahraničí často vycházejí do značné míry z toho, jak jsou určité věci upraveny či vnímány v jejich zemi. Díky dlouhodobým pracovním zkušenostem našich advokátů ze zahraničí (zejména zemí SNS a Balkánu) víme, kdy a v čem je klienta třeba na rozdíly upozornit, a to i tam, kde samotného klienta – cizince ani nenapadne, že by předmětná věc či otázka mohla být v České republice regulována jinak. To je přidanou hodnotou, kterou na nás naši zahraniční klienti opakovaně oceňují.

Práce v cizích jazycích (především ruština, angličtina, bulharština) je pak pro nás samozřejmostí. Při sjednávání naší odměny jsme flexibilní.

Outsourcing podnikových právníků

Celá řada českých podnikatelů řeší dilema, zda zaměstnat vlastního interního právníka či využívat služby externí advokátní kanceláře. Obě řešení mají své výhody i nevýhody. Interní právník je kdykoliv k dispozici, je jasně určen měsíční náklad, jeho odpovědnost je však značně omezená a jeho zkušenosti a kvalifikace mohou být oproti advokátní kanceláři limitované. Advokátní kancelář pak může nabídnout vysoký limit odpovědnosti a kvalifikovanost, problém však často nastává s časovou disponibilitou a výší nákladů.

Proto nabízíme našim klientům z řad menších a středních podniků řešení, které výhody interního právníka a externí advokátní kanceláře kloubí. Zajistíme Vám přímo na místě (tj. ve Vašich administrativních prostorách) právníka naší advokátní kanceláře, který bude po vzájemně dohodnutou dobu v rámci týdne k dispozici výlučně Vám. Právník nebude Vašim zaměstnancem, ale pracovníkem naší advokátní kanceláře. Odpovědnost za jeho činnost tak ponese naše advokátní kancelář s pojistným krytím 100 milionů Kč. Naše kancelář rovněž zajistí metodické zvyšování jeho kvalifikace a vedení v právních otázkách. To vše samozřejmě při vzájemně dohodnuté paušální měsíční odměně.

Obsluha zahraničních investic

Podnikáte nebo investujete v zahraničí? Nabízíme Vám zajištění komplexní obsluhy Vašich zahraničních investic či podnikatelských aktivit. Servis zahrnuje jak zajištění právních, daňových, účetních a dalších potřebných služeb (logistika, pojištění atd.) v příslušné jurisdikci, tak i jejich koordinaci a management. Ušetřete čas i peníze spoluprací s profesionály – naši vedoucí právníci mají i díky svému dlouhodobému působení v cizině ve vztahu k řízení zahraničních projektů ty nejlepší předpoklady.

Naši odměnu jsme v odůvodněných případech připraveni přivázat plně nebo částečně k úspěchu příslušné zahraniční investice a tím klientu pomoci snížit ekonomická rizika případného neúspěchu. Ve vybraných případech je skupina VAZBA připravena se na dané zahraniční investici i přímo účastnit.

Odměna šitá na míru

Naše kancelář je při sjednávání odměny flexibilní. Rozumíme tomu, že klient nese ekonomické riziko neúspěchu sporu či transakce spočívající přinejmenším v nákladech na právníka.

V mnoha případech tak standardní odměna založená na hodinové sazbě bude hodnocena klientem jako ekonomicky vysoce riziková. Ne vždy pak advokátní kancelář může nabídnout klientu odměnu paušální, především u věcí, kde nelze dopředu určit rozsah a náročnost poptávaných právních služeb.

Jsme připraveni toto ekonomické riziko klienta adresovat a přivázat naši odměnu v ekonomicky opodstatněných případech plně či částečně k úspěchu klienta ve věci, a to ať už jde o spory, akvizice či jiné obchodní případy.