Naše služby

Zastoupení v soudních sporech

Nabízíme mechanismus odměny založené plně či částečně na Vašem úspěchu ve sporu.

Právní služby pro cizince

Jste cizinec a máte aktivity v ČR? Nabízíme komplexní právní služby poskytované ve Vaší mateřštině.

Outsourcing podnikových právníků

Zajistíme Vám vlastního „interního právníka“ za jehož činnost ponese odpovědnost advokátní kancelář s pojistným krytím 100 mil Kč.

Obsluha zahraničních investic

Zajištění plné obsluhy Vašich zahraničních investic a podnikatelských aktivit.

Specializované právní služby

Zastoupení v soudních sporech

Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti s vedením sporů před českými správními a civilními soudy, stejně jako před českými i zahraničními rozhodčími soudy. Převažující část zkušeností se pak týká sporů se zahraničním prvkem (tj. sporů, kdy jedna ze stran sporu je cizinec, popř. je zde jiný vztah k cizině). Právní asistence klientům při vedení sporů tvoří jednu z domén činnosti naší advokátní kanceláře.

Máte však strach iniciovat soudní spor, protože si nejste jisti úspěchem a máte obavu z vysokých nákladů na právníka, které Vám nikdo nebude kompenzovat? Posoudíme si vyhlídky Vašeho sporu na úspěch a dle výsledku posouzení Vám nabídneme mechanismus odměny založené plně či částečně na Vašem úspěchu ve sporu.

Právní služby pro cizince

Jednou z hlavních oblastí činnosti naši kanceláře je poskytování komplexního právního poradenství a zajišťování souvisejícího poradenství (účetního, ekonomického apod.) a služeb cizincům v České republice. Pokud exportujete z či dodáváte do České republiky, hodláte zde začít podnikat či zde již máte investiční či jiné podnikatelské aktivity či, bohužel, právní problémy, jsme pro Vás tou správnou volbou.

Cizinci při podnikání v zahraničí často vycházejí do značné míry z toho, jak jsou určité věci upraveny či vnímány v jejich zemi. Díky dlouhodobým pracovním zkušenostem našich advokátů ze zahraničí (zejména zemí SNS a Balkánu) víme, kdy a v čem je klienta třeba na rozdíly upozornit, a to i tam, kde samotného klienta – cizince ani nenapadne, že by předmětná věc či otázka mohla být v České republice regulována jinak. To je přidanou hodnotou, kterou na nás naši zahraniční klienti opakovaně oceňují.

Práce v cizích jazycích (především ruština, angličtina, bulharština) je pak pro nás samozřejmostí. Při sjednávání naší odměny jsme flexibilní.

l

Outsourcing podnikových právníků

Celá řada českých podnikatelů řeší dilema, zda zaměstnat vlastního interního právníka či využívat služby externí advokátní kanceláře. Obě řešení mají své výhody i nevýhody. Interní právník je kdykoliv k dispozici, je jasně určen měsíční náklad, jeho odpovědnost je však značně omezená a jeho zkušenosti a kvalifikace mohou být oproti advokátní kanceláři limitované. Advokátní kancelář pak může nabídnout vysoký limit odpovědnosti a kvalifikovanost, problém však často nastává s časovou disponibilitou a výší nákladů.

Proto nabízíme našim klientům z řad menších a středních podniků řešení, které výhody interního právníka a externí advokátní kanceláře kloubí. Zajistíme Vám přímo na místě (tj. ve Vašich administrativních prostorách) právníka naší advokátní kanceláře, který bude po vzájemně dohodnutou dobu v rámci týdne k dispozici výlučně Vám. Právník nebude Vašim zaměstnancem, ale pracovníkem naší advokátní kanceláře. Odpovědnost za jeho činnost tak ponese naše advokátní kancelář s pojistným krytím 100 milionů Kč. Naše kancelář rovněž zajistí metodické zvyšování jeho kvalifikace a vedení v právních otázkách. To vše samozřejmě při vzájemně dohodnuté paušální měsíční odměně.

Obsluha zahraničních investic

Podnikáte nebo investujete v zahraničí? Nabízíme Vám zajištění komplexní obsluhy Vašich zahraničních investic či podnikatelských aktivit. Servis zahrnuje jak zajištění právních, daňových, účetních a dalších potřebných služeb (logistika, pojištění atd.) v příslušné jurisdikci, tak i jejich koordinaci a management. Ušetřete čas i peníze spoluprací s profesionály – naši vedoucí právníci mají i díky svému dlouhodobému působení v cizině ve vztahu k řízení zahraničních projektů ty nejlepší předpoklady.

Naši odměnu jsme v odůvodněných případech připraveni přivázat plně nebo částečně k úspěchu příslušné zahraniční investice a tím klientu pomoci snížit ekonomická rizika případného neúspěchu. Ve vybraných případech je skupina VAZBA připravena se na dané zahraniční investici i přímo účastnit.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Naše adresa:

Tržiště 366/13,
118 00 Praha 1
tel.: + 420 222 540 555
email: office@vazbalegal.cz

Kdo jsme:

VAZBA je progresivní advokátní kancelář založená Martinem Vackem a Zdeňkem Bajarem, právníky s mezinárodními zkušenostmi.