VAZBA advokáti

specializované právní služby v České republice i v cizině

Jsme progresivní advokátní kancelář založená Martinem Vackem a Zdeňkem Bajarem, právníky s mezinárodními zkušenostmi. Našim cílem je vytvoření pevné VaZbY mezi námi a klientem založené na klientově maximální spokojenosti.

. Kdo je VAZBA

VAZBA je Vašim partnerem v oblasti právních služeb v České republice i v cizině.

. Historie

VAZBA byla založena advokáty Martinem Vackem a Zdeňkem Bajarem. Oba vedle své bohaté právní kariery v rámci České republiky dlouhodobě působili jako vedoucí poboček advokátní kanceláře v zahraničí.

. Náš cíl

Našim cílem je vytvoření pevné vazby mezi námi a klientem založené na klientově maximální spokojenosti s právními službami a jejich cenou. Chceme, aby s námi klienti spolupracovali dlouhodobě. Klient často nese významné ekonomické riziko neúspěchu transakce, sporu či investice, včetně rizika, že jeho náklady na právní služby nebudou kryty zamýšleným ekonomickým výsledkem. Jsme připraveni na tomto riziku klienta participovat a naše odměňování příslušným způsobem optimalizovat. I toto je pro nás jeden z významných aspektů vzájemné vazby.

Proč právě my?

Našich cílů chceme dosahovat především nabídkou inovativních právních a souvisejících produktů klientům v duchu nejnovějších trendů v oblasti právních služeb, včetně:

  1. zastupování ve sporech na bázi success-fee,
  2. diferenciace odměny v závislosti na úspěchu i u jiné než sporné agendy (např. akvizic),
  3. outsourcing funkcí interního právníka „přímo na místě“ pro malé a střední podniky,
  4. vedení elektronických klientských spisů dostupných klientu přes webové rozhraní,
  5. zajištění on-line obchodního zpravodajství pro investory ohledně vybraných zahraničních jurisdikcí,
  6. nabídky komplexního zastřešování managementu zahraničních investic a obchodních vztahů,
  7. nabídky komplexních služeb pro zahraniční investory v ČR v jejich mateřštině,
  8. a dalších.

Seznamte se s týmem

Lidé, kteří vám pomáhají každý den přinášet výsledky.

Mgr. Martin Vacek

Advokát

Mgr. Zdeněk Bajar

Advokát

Dominika Spourová

Asistentka